ANBI Status

ANBI Status  Als Kiwanis Montferland zijn we graag duidelijk en eerlijk.

Eigenschappen die we belangrijk vinden in ons contact onderling,
maar zeker ook in onze communicatie naar andere. Als we het toch niet helemaal duidelijk hebben gemaakt of als je een andere vraag over ons beleid hebt vraag ernaar via:
secretaris@kiwanismontferland.nl
/imagecache/download/uploads/2020/10/p260.png

   ANBI Kenmerk 8556.65.890
   Kamer van koophandel nummer 64437809


Bestuurssamenstelling:

Voorzitter             :  Jorden Wessels
Penningmeester  :  Vincent Arentz
Secretaris             :  Freek HakkersContactgegevens:

F.J. Hakkers
Torenstraat 15
6942BG  DIDAM
06-18882989
secretaris@kiwanismontferland.nl


Beleidsplan Kiwanis Montferland 


Inleiding
Op 1 januari 2008 zijn de belastingregels voor “Algemeen Nut Beogende Instellingen“ (ANBI) gewijzigd. Een en ander heeft betrekking op schenkingen, successie en aftrek van giften. Alleen de instellingen, die door de belastingdienst als ANBI worden aangewezen, kunnen van de fiscale voordelen gebruik maken. Hiertoe moet een ANBI beschikking van de belastingdienst worden aangevraagd. Onderdeel van de beschikking is de eis dat Kiwanisclub Montferland e.o. een actueel beleidsplan heeft.Kiwanisclub Montferland 
Vereniging Kiwanisclub Montferland e.o., opgericht op 28 oktober 2015 en is aangesloten bij “DISTRICT NEDERLAND INTERNATIONAL EUROPE” die op zijn beurt weer onderdeel is van “KIWANIS INTERNATIONAL EUROPE” (KIE) als sub-geleding van “KIWANIS INTERNATIONAL” KI is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers, verenigd in serviceclubs, die zich inzet voor de medemens en in het bijzonder voor kinderen. Als internationale organisatie kent KI een structuur die lokale clubs autonomie geeft, maar wel middelen en ondersteuning biedt. Op deze manier wordt vorm gegeven aan de doelstelling van Kiwanis Montferland e.o., namelijk het inzamelen van gelden ten behoeve van kinderen in de wereld, met de nadruk op kinderen in de gemeente Montferland en omgeving.


 
Autonomie en besluitvorming
Kiwanisclub Montferland e.o. kent leden en heeft een bestuur dat jaarlijks aantreedt. Beleidsregels, clubprojecten en procedures worden op lokaal niveau door het bestuur en de ledenvergadering vastgelegd. Goede doelen worden jaarlijks vastgesteld en zijn een verenigingsbesluit; de middelen worden verkregen door sponsors en activiteiten van de leden, uitgevoerd in de vorm van projecten. Kiwanisclub Montferland e.o. kent grote en kleine projecten die in omvang en activiteiten dan ook sterk kunnen variëren.Beloningsbeleid
De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun activiteiten noch in materiele- dan wel immateriële zin.