Wat is Kiwanis?

Wat is Kiwanis?

/imagecache/lg/uploads/2020/05/kiwanispin-final-300dpi-8bit.jpg

Over Kiwanis.

Kiwanis is een wereldwijde vrijwilligersorganisatie
Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers die zich inzet voor
het verbeteren van de wereld, kind per kind en gemeenschap per
gemeenschap.  Het motto van Kiwanis is "serving the children of the world".  
Op vele manieren dragen de vrijwilligers van Kiwanis bij aan het welzijn
en de ontwikkeling van kinderen.

Kiwanis clubs in Nederland
Kiwanis is georganiseerd in lokale clubs en netwerken. In 1965 werd in
Nederland de eerste Kiwanis serviceclub opgericht in Amsterdam.
Momenteel telt Kiwanis Nederland bijna 2000 leden in 102 clubs,  
in 11 regio's. Kiwanis Nederland is onderdeel van Kiwanis International,
die haar roots in Amerika heeft. Kiwanis Nederland werd in 1986 een
zelfstandig district van Kiwanis International. Kiwanis kent geen
leeftijd- en beroepsbeperkingen.

Kiwanis mentaliteit: handen uit de mouwen
Op basis van respect en onderlinge vriendschap, zetten mannen en
vrouwen zich in om de minder bedeelden in onze maatschappij
(lokaal of wereldwijd) een helpende hand te reiken. Gezamenlijk
worden doelen bepaald en worden de nodige fondsen
verkregen door het organiseren van allerlei evenementen.
'Geen woorden maar daden' is één van de karaktereigenschappen
van leden van Kiwanis clubs. 

Serving the Children of the World
Onder het motto: "Serving the Children of the World" streven
de Kiwanis clubs naar de uitvoering van effectieve humanitaire
acties met zowel sociale als culturele doelen. Hierbij hebben
bij Kiwanis van oudsher doelen voor kinderen de voorkeur.
De drie belangrijkste pijlers waarop Kiwanis leden aan het
motto invulling geven zijn: 'Fun, Friendship and Fundraising'.

De zes doelstellingen van Kiwanis   

 • Menselijke en geestelijke waarden boven materiële waarden stellen.
 • In het dagelijkse leven toepassen van de Gulden Regel:
  'Behandel een ander zoals je zelf behandeld zou willen worden'.
 • Positief werken aan kansen die op je af komen.
 • Laat zien wie je bent door bewust, actief en doeltreffend mee te doen
  aan projecten, die kunnen bijdragen aan een betere maatschappij.
 • Door frequent bezoeken van de Kiwanis club blijvende en waardevolle
  vriendschappen opbouwen.
 • Rechtvaardigheid en loyaliteit bevorderen.